Phí vận chuyển

Khách hàng ở Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụCước phíĐiều kiện áp dụngThời gian giao
Giao hàng miễn phí0Đơn hàng từ 150 0001 ~ 3 ngày
Giao hàng nhanh22 0001 ~ 3 ngày

Khách hàng từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh miền Nam

Dịch vụCước phíĐiều kiện áp dụngThời gian giao
Giao hàng miễn phí0Đơn hàng từ 200 0002 ~ 4 ngày
Giao hàng nhanh30 0002 ~ 4 ngày

Khách hàng từ Huế trở ra các tỉnh miền Bắc

Dịch vụCước phíĐiều kiện áp dụngThời gian giao
Giao hàng miễn phí0Đơn hàng từ 250 0003 ~ 5 ngày
Giao hàng nhanh44 0003 ~ 5 ngày