Phương Thức Thanh Toán

Hiện tại, hatido chỉ hỗ trợ hình thức COD (thanh toán tiền mặt khi nhận hàng).

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ cập nhật thêm các hình thức thanh toán khác để đáp ứng nhu cầu của quý khách.