Chính sách đổi trả

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Một đổi một

hatido sẽ đổi cho quý khách sản phẩm cùng mẫu, cùng màu, cùng kích cỡ.
Trong tình huống sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang một sản phẩm khác tương đương hoặc cao hơn về giá trị so với sản phẩm lỗi.

Trả sản phẩm

Khách hàng muốn trả sản phẩm: hatido sẽ kiểm tra tình trạng sản phẩm và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm.

Sản phẩm không lỗi (đổi trả theo nhu cầu của khách hàng)

Khách hàng muốn đổi trả sản phẩm: hatido sẽ kiểm tra tình trạng sản phẩm và thông báo đến Khách hàng về giá trị thu lại sản phẩm.

Sản phẩm lỗi do người sử dụng

Không áp dụng đổi trả với sản phẩm không còn giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu, bao gồm: đứt, rách, bị dính bẩn…